Aviso legal

Propiedade intelectual

O Concello de Nigrán é titular deste dominio web. Os dereitos de propiedade intelectual desta web, o seu deseño gráfico e os códigos que contén son titularidade do Concello de Nigrán, a non ser que se indique unha titularidade diferente. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do Concello de Nigrán. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por lei.

Cláusula de exención de responsabilidade

O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das disposicións que teñan que ser publicados formalmente no DOG ou noutros boletíns oficiais ou en xornais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, o Concello de Nigrán non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado.

O Concello de Nigrán non se fai responsable dos danos e perdas que puider ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais a que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

O Concello de Nigrán reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Servizo

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.